Konarzewo - budowa sali gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych oraz łączników z istniejącymi budynkami wraz z zagospodarowaniem terenu

Opis inwestycji:

W ramach inwestycji zaprojektowano budynek sali gimnastycznej, pomieszczeń dydaktycznych oraz łączników z istniejącymi budynkami szkoły podstawowej. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, z jednokondygnacyjną częścią dydaktyczną. Na kondygnacji parteru znajdują się również niezbędne pomieszczenia techniczne. Budynek wyposażono w dźwig osobowy oraz przystosowano do swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Powierzchnia użytkowa: 1272,51 m2 (w tym sala gimnastyczna: 544 m2).

Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres robót - od fundamentowania obiektu po roboty wykończeniowe.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Gmina Dopiewo

Rozpoczęcie prac: 20.08.2018 r.

Zakończenie prac: 30.08.2019 r.

Wartość zamówienia: 7 257 000,00 pln brutto

Galeria: