1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aktualności

najnowsze realizacje

Budynek technologiczny z infrastrukturą towarzyszącą
Rozpoczęcie prac:
25.11.2020
Remont wraz z budową windy i łącznika dla ośrodka diagnostyki układu krążenia
Rozpoczęcie prac:
23.09.2020
Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
Rozpoczęcie prac:
14.08.2020