1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aktualności

najnowsze realizacje

Remont wraz z budową windy i łącznika dla ośrodka diagnostyki układu krążenia
Rozpoczęcie prac:
23.09.2020
Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
Rozpoczęcie prac:
14.08.2020
Dom Pomocy Społecznej - Strzeszyn
Rozpoczęcie prac:
23.09.2019