Przedsiębiorstwo nasze powstało w roku 1955 nosząc nazwę Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych. Przez kolejne lata następowały zmiany nazwy, aż do roku 1997 kiedy firma została przekształcona w Spółkę z o.o. i zarejestrowana pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „Budopol – Poznań” Spółka z. o.o.
Nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Oferujemy usługi budowlane między innymi w takim zakresie jak:

  • budowa obiektów użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie, szkoły, obiekty dydaktyczno - naukowe dla wyższych uczelni, przedszkola, hale sportowe, budynki biurowe itp.),
  • budowa budynków mieszkalnych,
  • roboty dociepleniowe i elewacyjne,
  • roboty remontowe i modernizacyjne,
  • roboty ziemne, betoniarskie i żelbetowe.

Doświadczenia zdobyte przy prowadzeniu robót na zasadzie generalnego wykonawcy, pozwalają na rozpoczęcie realizacji najbardziej skomplikowanych inwestycji przy wdrażaniu nowoczesnych technologii.

Z zadowoleniem i satysfakcją odnotowujemy doświadczenia zdobyte w trakcie ponad 50 letniego okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym, przy realizacji tak skomplikowanych obiektów jak: szpitale w Lesznie, Pile, Legnicy, Warszawie i Poznaniu. Uczestniczyliśmy także w rozbudowie Kliniki Okulistycznej w Hradec Kralowe w Czechach, Hotelu w Rydze oraz Zespołu Gastronomicznego w Talinie. W latach 80–tych, przedsiębiorstwo nasze zrealizowało wiele bloków na osiedlach mieszkaniowych między innymi w Środzie Wlkp., Szamotułach, Poznaniu, Wronkach i Wągrowcu. W tym czasie powstawał również najwyższy wówczas budynek w Poznaniu, czyli Biblioteka dla Akademii Ekonomicznej przy ul. Kościuszki oraz Instytut Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego W późniejszych latach wybudowaliśmy bardzo interesujący architektonicznie obiekt pod nazwą „Zespół willowy” przy ul. Szelągowskiej w Poznaniu. Niedawno zakończyliśmy roboty budowlane wraz z instalacjami na Oddziale Onkologii Klinicznej dla Wielkopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Szamarzewskiego. W roku ubiegłym byliśmy współwykonawcą Centrum Medycznej Informacji Naukowej AM w Poznaniu w zakresie zamknięcia obiektu wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i elewacji dla Akademii Medycznej w Poznaniu. W ostatnim okresie realizowaliśmy budynki mieszkalne w Witkowie k/Gniezna a aktualnie w Poznaniu przy ul. Dojazd dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, oraz halę produkcyjną w Chomęcicach. Prowadzimy również obecnie modernizację jednostek organizacyjnych Centrum Pulmunologii i Tarakochirurgi w Poznaniu. W końcowej fazie realizacji jest Szpital przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu, którego inwestorem jest Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto. Dla tego samego inwestora realizujemy również budowę Oddziału Zakaźnego przy ul. Majakowskiego w Poznaniu. Przez ponad 50 lat funkcjonowania, wybudowaliśmy bardzo wiele różnych obiektów których nie sposób wymienić, lecz każdy z nich zapisał się historii firmy i stanowi jej chlubną wizytówkę.

Budopol - Poznań sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, NIP: 782-17-37-745
REGON: 630904478, Sąd Rejonowy w Poznaniu, KRS: 0000079377, Kapitał zakładowy 2.400.500,00 zł