Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Rawiczu z przeznaczeniem na Blok Operacyjny, Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i poradnie specjalistyczne.

Opis inwestycji:

Kompleksowa realizacja inwestycji w formule "zaprojektuj-wybuduj", polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala o 2-kondygnacyjny budynek wraz z 1-kondygnacyjnym łącznikiem w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Rozpoczęcie prac: 30.09.2018 r.

Zakończenie prac: 30.11.2019 r.

Wartość zamówienia: 11 915 000,00 pln brutto

Galeria: