Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów branżowych wykonawczych oraz roboty budowlane polegające na modernizacji przepompowni wody czystej przy ul. Koronnej w Poznaniu

Opis inwestycji:

Dodatkowe informacje:

Inwestor: AQUANET S.A.

Rozpoczęcie prac: 01.01.2011 r.

Zakończenie prac: 01.03.2012 r.

Wartość zamówienia: 8 765 000 pln netto

Galeria: