Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne  - budowa budynku naukowo-dydaktycznego wraz z infrastrukturą zewnętrzną

Opis inwestycji:

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rozpoczęcie prac: 18.12.2009 r.

Zakończenie prac: 17.06.2011 r.

Wartość zamówienia: 15 143 872 pln brutto

Galeria: