Zamknięcie budynku Centrum Medycznej Informacji Naukowej Akademii Medycznej w Poznaniu przy zbiegu ulic Przybyszewskiego i Rokietnickiej, wraz z wykonaniem elewacji.

Opis inwestycji:

Roboty wykonywane w charakterze Generalnego Wykonawcy.

Dodatkowe informacje:

Inwestor: Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej

Rozpoczęcie prac: 01.09.2006 r.

Zakończenie prac: 31.08.2007 r.

Wartość zamówienia: 5 964 836 pln netto

Galeria: